kosik

Projekt bylinkové zahrady byl dokončen díky entusiasmu a víře úzkého okruhu lidí, ale hlavně díky prostředků nadace Hickory Foundation USA a mnoha individuálních dárců z USA, Velké Británie, Rakouska a České republiky, zprostředkovaných organizaci Friends of Czech Greenways ve spolupráci s Nadací Partnerství

 

Sponzoři

Friends of Czech Greenways
Nezisková organizace se sídlem v New Yorku, která úzce spolupracuje na programu Greenways Nadace Partnerstvi. Program podporuje udržitelný regionální rozvoj, který chrání a obnovuje přírodní a kulturní památky podle trasy Greenways Praha-Vídeň.

Hickory Foundation
Soukromá americká nadace podporující vzdělaní a umění vedená paní Virginii Manheimer. V České republice dlouhodobě podporuje prostřednictvím Friends of Czech Greenways obnovu významných stromů v Lednicko- valtickém parku a poskytuje granty nadějným studentům zahradní a krajinářské architektury.

Vinařství Volařík
Sponzor Slavnostních otevření Bylinkové zahrady.

SEVA-FLORA s.r.o, Valtice
Poskytla rostlinný materiál pro první etapu realizace. www.sevaflora.cz

MUDr. Marie Zuchová a MUDr. Miroslav Zuch
Věnovali kámen na stavbu kamenných zdí.

Zámek a krajina
Tvorba informačního systému státního zámku Valtice, který byl podpořen Ministerstvem kultury České republiky z Programu pro památky UNESCO.

 

Partneři

Národní památkový ústav, ú.o.p. v Brně
Správa zámku ve Valticích Státní organizace pověřená památkovou péčí na jižní Moravě. Spravuje pozemek zahradnictví. www.npu.cz

Mendelova univerzita, Zahradnická fakulta v Lednici
Univerzita se věnuje vzdělávání odborníků v oboru Zahradní a krajinářské architektury. Dlouhodobě spolupracuje na péči o Lednicko-valtický areál.  www.zf.mendelu.cz

Studenti Zahradnické fakulty
Pro projekt byla během procesu zakládání i následné péče o zahradu velmi důležitá účast studentů Zahradnické fakulty, kteří významným způsobem přispěli k jejímu vzniku a stále pomáhají při její údržbě.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Oddělení zelenin a speciálních plodin v Olomouci
Poskytl část rostlin, pomáhal při výběru druhů a část výsadeb realizoval. www.vurv.cz

Nadace Partnerství
Nezávislá nadace, jejíž posláním je stimulovat aktivní účast občanů na zlepšování životního prostředí ve svém regionu. V současné době je největším soukromým zdrojem finanční podpory ekologických projektů obcí a neziskových organizací v ČR. Svým programem Zelené stezky Greenways podporuje ochranu dědictví a udržitelný rozvoj prostřednictvím šetrné turistiky. www.nadacepartnerstvi.cz

Die umweltberatung
Spolek na ochranu životního prostředí Občané a životní prostředí. Poradenská a vzdělávací instituce, vystupuje za trvale udržitelný, ekologický hospodářský a společenský rozvoj v rámci UNO schválené Agendy 21. Je regionálním, moderním servisním místem pro občany. Vedle osobního a telefonického poradenství pořádá „die umweltberatung“ přednášky, večery pro rodiče, semináře a školení pro soukromé osoby, školy a obce.